Particulieren € 85,- inclusief BTW per uur.
Soms is een werkgever bereidt in de kosten bij te dragen.
Soms is het mogelijk gebruik te maken van een PGB.