Een traject begint met een gratis kennismaking.
In samenspraak ontstaat een beschrijving van de vraag die op dat moment leidend is. We kijken naar je persoonlijke situatie. Thuis en als dat van toepassing is naar de situatie op het werk.
Een traject bestaat uit coachende gesprekken van 1.5 uur, praktische ondersteuning en advisering.
Afhankelijk van de soort coaching bestaat een traject uit
5 tot 15 sessies.
Vertrouwelijkheid
De coach heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot besproken thema’s.
Als de werkgever opdrachtgever is voor het traject wordt alleen procesmatig door de coach aan de opdrachtgever gerapporteerd.